Results - Entry

Valentine Cards

by (pl)

On 14th February, the students prepared Valentine cards for their friends, the loved ones and teachers. They made them from paper with the use of different techniques.

14 lutego z okazji Walentynek uczniowie przygotowywali okolicznościowe kartki dla przyjaciół, najbliższych i nauczycieli. Wykonywali je różną technika z wykorzystaniem papieru.

Go back

Add a comment