Results - Entry

The Motions of Life in the Forest

by (pl)

Workshops about the forest matter

The motions of life of the forest/Forest life cycle

The students met forestry workers. The students role-played phases of forest development to realize how long forest life really is. They personated different people (foresters, tree fellers, heavy machine operators and other professionals).  Everyone was fully engaged. The students surely expanded their knowledge about forests and forestry.

Warsztaty o tematyce leśnej

Kolej życia lasu

Uczniowie spotkali się z pracownikiem leśnictwa. Odgrywali rożne scenki, w których pokazywali kolejne fazy rozwoju lasu aby uświadomili sobie, jak bardzo długie jest życie lasu. Dzieci wcieliły sie w rożne role (leśniczy, drwal, operatorzy maszyn i inni pracownicy leśni). Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Uczniowie z pewnością poszerzyli swoja wiedze przyrodniczą o lesie i leśnictwie.

Go back

Add a comment

Comment by victoria |

The photos are very cool. I like it very much #gib#