Results - Entry

Taking part in Polish nation-wide spring campaign “Planting 1000 trees a minute”

by (pl)

After special training done by forestry workers the students were able to plant two-year-old durmast oaks themselves. It was an excellent science lesson in the field. As a reward, everyone sat around the bonfire and seared sausages. ​

 

Udział w Ogólnopolskiej wiosennej akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę”

Po specjalnym przeszkoleniu przez pracowników leśnictwa mogliśmy sadzić dwuletnie dęby bezszypułkowe. Była to doskonała lekcja przyrody w terenie. W nagrodę czekało ognisko z kiełbaskami.

Go back

Add a comment

Comment by mateusz |

Ich finde, diese Seite ist cool und liebe Grüße an alle polnischen Freunde in Barlinek.

I think this page is cool. A lot of greetings to all Polish friends in Barlinek.