Results - Entry

Quilling Works

by (tr)

Quilling is a beautiful hand-craft by combining shapes prepared by wrapping thin paper strips around a needle. It is believed that the first users named ‘quil’ because of their use of the bird feathers. According to a claim, from time to time, this art, sometimes called ‘filigree’, was used in the making of jewellery and ornaments prepared by twisting fine silver and gold wires and attaching them to each other. Filigree is similar to ‘Telkari’ in Anatolia today, especially in Midyat.

As mines such as silver and gold are expensive, paper has been replaced with gold and silver by the development and spreading of the paper around the world. It is believed that the beginning of the use of paper in this art is the 15th century. At that time, the French and Italian priests and priestess gave the first examples of handcrafts by preparing religious motif panels by using thin paper strips obtained from book covers. This art has arrived from Europe and England to America and has become very popular with availability of paper.

In the 1800s, it was used by young girls of noble families and it began to be taught in hand-craft lessons in schools. Due to the fact that it is an art that requires a lot of patience, its use in the nineteenth century was dimineshed and almost forgetten, revived due to diversity, easy availability and cheapness of papers in the middle of the 20th century. Looking at the examples made with ‘quilling’, it seems very difficult. But there is no difficulty,the materials used can be paper of every kind, ruler, cutter and even a quilting needle and toothpick are enough. The only challenge is that it needs some patience.

In our school, this art has been taught to students for about one year by our Art teacher Sevcan ŞİRİN and students do it willingly. Students made an exhibition at the end of the year.

 

Quilling Çalışmaları

Quilling ince kağıt şeritlerin bir iğne etrafında dolanarak hazırlanan şekillerin birleştirilerek oluşturulduğu güzel bir el sanatıdır. İsmini ilk kullanıcıların kuş tüyünden yararlanmaları nedeniyle "quil"den aldığı sanılmaktadır. Bir iddiaya göre de zaman zaman "filigree" olarak adlandırılan bu sanat önceleri ince gümüş ve altın tellerin bükülerek birbirlerine tutturularak hazırlanan takı ve süs eşyaları yapımında kullanılmıştır. "Filigree" bugün Anadolu'da özellikle Midyat'da görülen "Telkari" ile benzerlik taşımaktadır. Ancak gümüş ve altın gibi madenler pahalı olduğu için kağıdın bulunması ve gelişmesi ve dünyaya yayılmasıyla kağıt, gümüş ve altının yerini almıştır. Bu sanatta kağıdın kullanılmaya başlanılmasının 15'inci yüzyıl olduğu sanılmaktadır. Bu tarihlerde Fransız ve İtalyan rahibeler ve rahipler kitap kapaklarından elde ettikleri ince kağıt şeritlerini dolayarak dini motifli panolar hazırlayarak el sanatının ilk örneklerini vermişlerdir. Sanat Avrupa ve İngiltere'den Amerika'ya ulaşmış, kağıdın mekanizasyonuyla çok popüler hale gelmiştir.

1800'lü yıllarda soylu ailelerin genç kızları tarafından kullanılmış, okullarda el sanatı derslerinde öğretilmeye başlamıştır. Çok sabır isteyen bir sanat olması nedeniyle olsa gerek 19'uncu yüzyılda kullanımı azalmış, neredeyse unutulmak üzereyken 20'inci yüzyılın ortalarında kağıtların çeşitlenmesi, kolay bulunur olması ve ucuzluğu nedeniyle yeniden canlanmaya başlamıştır. Quilling ile yapılan örneklere bakıldığında çok zor gibi görünür. Ancak hiçbir zorluğu yoktur, kullanılan malzeme hertürlü kağıt olabilir, cetvel, kesici ve bir yorgan iğnesi ya da kürdan bile yeterlidir. Tabii ki kağıtların renkleri, dokuları, hazır kesilmiş olmaları, iğne ya da kürdan yerine ucu kesik quilling aletinin kullanılması çalışmaları kolaylaştırır. Ama şart değildir. Sanırım tek zorluk biraz sabır gerektirmesidir.

Okulumuzda da Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Sevcan Şirin tarafından yaklaşık bir senedir öğretilen bu sanat çocuklar tarafından sevilerek yapılıyor. Yıl Sonu Sergisinde çalışmalarını sergilediler.

 

Go back

Add a comment