Results - Entry

Paper Mill in Barlinek

by (pl)

On 9th June 2017 the students made paper in Młyn Papiernia, an old paper mill in Barlinek. First, they had to learn the technique which was presented by our attendant Krzysztof. It is not a difficult job, rather an activity which brings pleasure and fun. Each child produced a few sheets of their own and unique paper. They used natural ingredients, for example flowers, plants etc. The students learned the secrets of old paper production, familiarized themselves with the history of the paper mill and spent a nice afternoon which ended up being a perfect time to enjoy sitting around the bonfire and searing sausages. 


9 czerwca 2017 roku w starym Młynie Papiernia w Barlinku dzieci czerpały papier. Najpierw musiały zapoznać się z techniką, która zaprezentował nam opiekun młyna - pan Krzysztof. Nie jest to trudna praca, a raczej zajęcie, które sprawia dużo przyjemności i frajdy.  Każde dziecko wyprodukowało kilka egzemplarzy swojego , niepowtarzalnego papieru. Użyto do niego również produktów naturalnych, np kwiatów, roślin itd. Uczniowie poznali tajniki dawnej produkcji papieru, zapoznali się z historią Młyna i spędzili miło popołudnie, które zakończyło sie wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Go back

Add a comment