Results - Entry

Making Christmas Tree Decorations

by (pl)

Making Christmas Tree decorations from recycled paper (paper rolls, newspapers) – stars and tinsels 

Wykonywanie dekoracji świątecznych z papieru recyklingowego (rolki papierowe, gazety) - gwiazdy i łańcuchy

Go back

Add a comment

Comment by joel |

Ich finde diese Seite schön und was ihr macht.  I like this page and what you do.