Results - Entry

Country Presentations

by (tr)

The students in Erasmus + group made presentations to learn the cultures of partner schools better.

They examined these countries’ cultures, traditions, songs and dances to other students. They also brought traditional food such as dishes,desserts, cookies etc.

 

Ülke Sunumları

Erasmus+ grubundaki öğrencilerimiz, partner okullarımızın kültürlerini daha iyi tanımak adına sunumlar yaptılar. Bu sunumları hazırlayan öğrencilerimiz, ülkeleri genel hatlarıyla incelediler, kültürlerini, gelenek göreneklerini, şarkı ve danslarını diğer öğrencilere aktardılar ve ülkeye özgü bir şeyler (yemek, tatlı, kurabiye vs) getirdiler.

Go back

Add a comment

Comment by Eylül Koç |

We wanted to learn diffrent culture and we had an idea. We could do this. We did it. It was very excellent.