Results - Entry

Costume Party

by (tr)

In our school we made a costume party guided by Gülsüm Akkaya Gerlach, using a wide variety of paper and cardboard. Some of the costumes were made from 100% recycled paper, as well as costumes with 100% upcycle. Our rule was using  50% paper at least and very interesting and creative costumes were designed in the end. This event has raised students' awareness of paper and recycling (that has been going on for many years in our school)  and it ended with fun just like all the parties.

Kostüm Partisi

Okulumuzda Gülsüm Akkaya Gerlach rehberliğinde,çok çeşitli kağıt ve kartonlar kullanarak tasarlanan kostüm partisi yaptık. Bazı kostümler %100 geri dönüşümlü kağıttan yapıldığı gibi %100 upcycle olan kostümler de vardı. Kuralımız en az %50 kağıttı ve birbirinden eğlenceli ve yaratıcı kostümler tasarlandı. Bu etkinlik, öğrencilerin kağıt ve okulumuzda yıllardır süren geri dönüşüm farkındalığını artırdı ve her parti gibi eğlenceli bitti.

 

Go back

Add a comment