Results - Entry

Buying and Paying in English

by (pl)

The students went shopping for food disguised as imaginary characters!
They went to their made-up cafés to "buy" real food . There was a great variety of treats on the tables but the most important thing they had in common was English. The students learned the dialogues and vocabulary necessary to buy and pay in English.


Uczniowie robili zakupy przebrani za wyimaginowane postacie!
Chodzili do swoich wymyślonych kawiarenek, by "kupić" prawdziwe jedzenie. Był duży wybór smakołyków na stołach jednak najważniejszą rzeczą, którą mieli wspólną był język angielski. Uczniowie nauczyli się dialogów i słownictwa potrzebnego do kupowania i płacenia w języku angielskim.
 

Go back

Add a comment