Results - Entry

Augmented Reality at School

by (tr)

Technology shows itself in all areas. Certainly, it affects education sector too. We witnessed that Augmented reality cards and books made it easy to understand abstract terms and to memorize vocabulary in foreign languages. Addionally, students learned by enjoying.

 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Teknolojinin her alanda kendini gösterdiği çağımızda eğitim sektörünün de bundan etkilenmemesi imkansız. Artırılmış gerçeklik kitapları ve kartları ile derslerde bazı soyut kavramların anlaşılmasının kolaylaştığına ve yabancı dilde kelime ezberlemenin kolaylaştığına şahit olduk. Üstelik çocuklar eğlenerek öğrendiler.

Go back

Add a comment

Comment by anna greece |

Super!!! Well done!

Comment by efi |

Super!!!!!