Results - Entry

Mandala

by (tr)

For centuries, paper has been used for many purposes. One of them is for meditation. You did not hear it wrong. Mandala is a meditation work done using various materials like sand and paper, it is not an art. The result is not important or the performance is not cared about.

A mandala master made the children meditate first and do mandala afterwards. Although the outcome was not important, the students were very satisfied with their work and left  for home with a peaceful mind.

 

Mandala

Yüzyıllar boyunca kağıt birçok amaçla kullanılmıştır. Bu amaçlardan bir tanesi de meditasyondur. Yanlış duymadınız. Mandala kum kağıt gibi çeşitli malzemeler kullanarak yapılan bir meditasyon çalışmasıdır, bir sanat değildir. Sonuca önem verilmez, performansa bakılmaz.

Bir mandala ustası önce çocuklara kısa bir meditasyon yaptırırdı ve sonra mandalaya başlandı. Her ne kadar sonuç önemli olmasa da öğrenciler yaptıkları işten çok memnun kaldılar ve huzurlu bir kafayla evlerine gittiler.

Go back

Add a comment